Mercedes-Benz Financial Services - Home
zoek

Schade melden

Wij vragen u om alle schade telefonisch te melden aan Mercedes-Benz Financial Services. Bij een rijdbare schade kunt u bellen met +31 (0)30 605 76 25. Bij een niet rijdbare schade neemt u contact op met het CAC op nummer 00800 - 177 777 77.

Vervolgens moet u binnen 72 uur een volledig ingevuld schadeformulier toesturen. Dit geldt ook wanneer er alleen schade is toegebracht aan een derde partij. Bij ernstige schade naar aanleiding van een ongeluk moet u de politie waarschuwen. Noteert u, zo mogelijk, namen en adressen van getuigen. Denk eraan dat de eventuele tegenpartij het schadeformulier ondertekent.

Voor herstel van de schade kunt u terecht bij alle erkende Mercedes-Benz dealers in Nederland. Of u vervangend vervoer krijgt is afhankelijk van uw leaseovereenkomst.

Schademelding vergeten?

Als u bent vergeten de schade te melden, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk alsnog te doen via onderstaand formulier.

Gegevens verzekeringsnemer
 
Gegevens bestuurder
 
Gegevens auto
Schademelding