Mercedes-Benz Financial Services - Home
zoek

Uw huidige leasewagen overnemen

U hebt op ieder moment de mogelijkheid om uw leasewagen over te nemen. Een leasewagen overnemen is gunstig. Niet alleen hanteren wij scherpe prijzen, u kent de historie van de auto.

Voor overname neemt u contact op met Mercedes-Benz Financial Services. De overnameprijs kunt u met toestemming van uw wagenparkbeheerder (vanaf 3 maanden tot minimaal 2 weken voor het einde van de overeenkomst) met ons bepalen. U ontvangt daarna een document dat u ondertekend terugstuurt. Op dit document vult u ook de huidige kilometerstand in.

Na ontvangst van het overnamebedrag en de nog eventuele openstaande bedragen, ontvangt u het overschrijvingsbewijs. Als het nodig is, vindt er nog een verrekening plaats van de meer of minder gereden kilometers met uw werkgever of wagenparkbeheerder.

Leasewagen overnemen vóór einde overeenkomst

Wilt u een leasewagen overnemen voordat de leaseovereenkomst eindigt? Dat kan. U betaalt dan wel de kosten voor het voortijdig beëindigen van het leaseovereenkomst en de afkoopwaarde van de auto.

Wilt u deze extra kosten niet, dan kunt u beter wachten met de overname tot het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt.

Pagina delen