Mercedes-Benz Financial Services - Home
zoek

Een bekeuring?

Geflitst? Helaas. De bekeuring wordt automatisch geïncasseerd bij uw werkgever. In de meeste gevallen verrekent de werkgever dit met uw salaris (vraag uw werkgever of wagenparkbeheerder om meer informatie). U ontvangt een kopie van de bekeuring zodat u eventueel bezwaar kunt aantekenen.

Binnen 6 weken bezwaar maken

Wie een beschikking heeft gekregen en het hiermee niet eens is, kan binnen 6 weken na de verzenddatum schriftelijk beroep aantekenen bij de Officier van Justitie. Op de voorkant van de acceptgiro vindt u het adres van de Officier van Justitie bij wie u beroep kunt aantekenen. Op de achterkant staat precies welke gegevens u moet vermelden. Lees meer over bezwaar aantekenen op de website van het OM.

Pagina aanbevelen