Mercedes-Benz Financial Services - Home
zoek

Leasewagen en belasting

Fiscale waarde

De fiscale waarde (de netto catalogusprijs van de auto, plus BPM en BTW) van uw leasewagen is de basis voor de bijtelling die u maandelijks aan de Belastingdienst betaalt. Uw werkgever is verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van de bijtelling. Om die reden wordt uw bijtelling maandelijks bij de loonaangifte verwerkt en ingehouden op uw salaris. U hoeft de fiscale waarde van uw leasewagen niet zelf aan de Belastingdienst door te geven.

Bijtelling en eigen bijdrage

Wanneer u met een auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, betaalt u daar bijtelling over, een vorm van inkomstenbelasting. Uw auto van de zaak is dan volgens de belastingdienst salaris in natura.

25%, 20% of 14% bijtelling?

De bijtelling voor de meeste leaseauto's bedraagt 25%. Heeft u een milieuvriendelijke auto dan hoeft u hier slechts 14% bijtelling over te betalen. Sinds 2009 is er een nieuwe categorie bijtelling: 20%. Dit geldt voor milieuvriendelijke middenklasse auto's. Met de komst van deze nieuwe categorie worden ook middenklassers goedkoper in de bijtelling. In de 14% vallen namelijk vooral kleine auto's uit het A-segment. 

Hoe bereken ik mijn bijtelling?

In het geval van 25%, wordt er 25% van de fiscale waarde van de auto (netto catalogusprijs plus BTW en BPM) per jaar bij uw salaris opgeteld. Bij een leasewagen met een waarde van 20.000 euro is dit 5.000 euro per jaar. Over dat bedrag betaalt u loonbelasting. Deze loonbelasting wordt maandelijks op uw salaris ingehouden. Kijk voor meer informatie over bijtelling op de website van de Belastingdienst.

Geen privé-gebruik

Als u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met uw leasewagen, dan hoeft u geen bijtelling te betalen. Is dit bij u het geval, dan moet u een verklaring 'geen privégebruik' indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft vervolgens een beschikking af. 

Met een sluitende kilometeradministratie moet u altijd aan kunnen tonen dat u de auto inderdaad minder dan 500 kilometer per jaar privé hebt gebruikt. Als uit die administratie blijkt dat u ten onrechte een verklaring geen privé gebruik hebt aangevraagd, zitten hier fiscale consequenties aan vast. Er kan u een naheffingsaanslag loonbelasting worden opgelegd met rente en eventueel een boete. 

Eigen bijdrage

Als u een eigen bijdrage betaalt voor de leasewagen, dan hoeft u over dat gedeelte geen bijtelling te betalen.

BPM

BPM is een belasting van de overheid op personenwagens en motorrijtuigen. U kunt de BPM vinden op het kentekenbewijs van de auto. 

De BPM bedraagt 25%, maar is afhankelijk van het energielabel: hoe lager het brandstofverbruik hoe lager de BPM. Hybride auto's komen in aanmerking voor een extra BPM- korting. Voor auto's die veel brandstof verbruiken geldt een BPM-toeslag.

Woon-werkkilometers

Woon-werkkilometers vallen onder het zakelijk gebruik van uw auto. U hoeft hier geen bijtelling over te betalen. Wel moet u een kilometeradministratie bijhouden als u uw auto minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt.

Vragen?

Hebt u een vraag over uw leasewagen en de belasting? Uw werkgever of wagenparkbeheerder kan bij zijn contactpersoon terecht voor fiscale vragen over uw leasewagen. 

Pagina aanbevelen