1. Home
  2. Schade melden

Schade melden

Meld uw schade telefonisch

Rijdbare schade?

Wij vragen u om alle schade telefonisch te melden aan Mercedes-Benz Financial Services. Bij een rijdbare schade kunt u bellen met +31 (0)30 605 76 25. Bij een niet rijdbare schade neemt u contact op met het CAC op nummer 00800 - 177 777 77.

Vervolgens moet u binnen 72 uur een volledig ingevuld schadeformulier toesturen. Dit geldt ook wanneer er alleen schade is toegebracht aan een derde partij. Bij ernstige schade naar aanleiding van een ongeluk moet u de politie waarschuwen. Noteert u, zo mogelijk, namen en adressen van getuigen. Denk eraan dat de eventuele tegenpartij het schadeformulier ondertekent.

Voor herstel van de schade kunt u terecht bij alle erkende Mercedes-Benz dealers in Nederland. Of u vervangend vervoer krijgt is afhankelijk van uw leaseovereenkomst.

Schademelding vergeten? 

Als u bent vergeten de schade te melden, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk alsnog te doen via het formulier hiernaast.

Gegevens verzekeringsnemer
Gegevens bestuurder
Gegevens auto

Vul uw kenteken inclusief streepjes

Schademelding

Klik in het veld om een datum te selecteren

Geef een zo compleet mogelijke beschrijving van de schade

Vul het bedrag in Euro's zonder valutateken